Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

f) fatamorgatnąć
oto wracają ptaki - z niczym i powariowane 
co to jest pyta wódz 
wodzu - to nieznane 
— Edward Stachura
Reposted byCykcykcykmodalna2
Pomóż wspomóż dopomóż wyjątku czuły odeprzeć tłumne armie reguły.
— Edward Stachura
Reposted bynyaakomodalna2
Posłuchaj, porzucony przez nią
Nieznany mój przyjacielu:
W rozpaczy swojej
Nie wychodź na balkon, nie wychodź
Do bruku z góry nie przychodź, nie przychodź, nie przychodź
Na smugę cienia nie wbiegaj
Zaczekaj, trochę zaczekaj!
— Stare Dobre Małżeństwo, Czas płynie i zabija rany
2630 c4c4
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viapollywood pollywood
3933 f69f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaatranta atranta
7508 9a61 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaatranta atranta
5695 df09 500
Reposted fromxanth xanth viaatranta atranta
3277 b0b0
Reposted fromfoina foina viaatranta atranta
3376 2acb 500

Airplane! / Czy leci z nami pilot? (1980)
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viaatranta atranta
Chorzów, lata 60.
Reposted fromfelicka felicka viaatranta atranta
7835 ea40
Reposted fromnyaako nyaako viafoodforsoul foodforsoul

June 08 2019

5119 9f72 500
Reposted frompsychedelix psychedelix

May 26 2019

8332 57da 500
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viafourthaddiction fourthaddiction

March 27 2019

Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viaEtien Etien
Pamięć to my. To fundament wszystkiego – co robimy, co myślimy. Dlatego pamięć także warto męczyć i trenować. Szczególnie dobrym treningiem jest przypominanie sobie tego, co się zapomniało.
— Wiesław Łukaszewski
Reposted frommhsa mhsa viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl