Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

7395 6f69 500
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viafourthaddiction fourthaddiction

March 27 2019

Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viaEtien Etien
Pamięć to my. To fundament wszystkiego – co robimy, co myślimy. Dlatego pamięć także warto męczyć i trenować. Szczególnie dobrym treningiem jest przypominanie sobie tego, co się zapomniało.
— Wiesław Łukaszewski
Reposted frommhsa mhsa viaEtien Etien
Cholernie trudno jest być odważnym. Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaEtien Etien
8923 70b4 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaEtien Etien

May 31 2017

1745 0f64
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul

May 26 2017

1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaszszsz szszsz
5513 6a46 500
Reposted fromdominik dominik viaszszsz szszsz

May 23 2017

8296 83db
Reposted fromartlover artlover viaphilomath philomath
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaphilomath philomath
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viafoodforsoul foodforsoul
4681 0d89
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaszszsz szszsz
3021 ad7c

browsedankmemes:

Every time I answer the phone at work 😰 via /r/memes http://ift.tt/2rCddlA

Reposted fromtavorite tavorite viahands0me hands0me
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaemmedi emmedi
8243 3e5c
Reposted fromgracerofl gracerofl viaemmedi emmedi
5333 dfdc 500
Reposted fromlordminx lordminx viaemmedi emmedi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl